Agersø´s Ve og Vel - agersø - perlen under de Danske Småøer
Helleholm eller Helholm, Helges holm eller måske nærmere holmen med helligstedet. Det hele oser af vikingetiden, hvilket også en koparret bautasten på to meter på den blæsende holm med sin enegård og fyrtårnet vidner om. Bautastenen er rejst af forbirejsende vikinger til minde om ja, vi ved ikke hvad. Det tager sin tid at komme derud, da man må gå. Motoriseret kørsel på det to km lange drag “Skagen” er forbudt. 
 
Det første fyr blev oprettet i 1846, senere opført i 1899-1900 som linsefyr med en tårnhøjde på 12 m.  Synsvidden, det vil sige den største afstand fyret kan ses fra over frit vand, er 11 sømil eller ca. 16 km.
 
De oprindelige udhuse fra tårnet startede i 1846 med et spejl anbragt i en lygte, som man hejste op i en pæl for at lede skibstrafikken sikkert gennem Omøsund. Pælen blev i 1859 udskiftet med et jerntårn, hvori en niveaulampe med sideralspejl kunne hejses op. Det nuværende tårn er opført i 1900. Ved den lejlighed blev fyret ændret til vinkelfyr, og der blev monteret en linse som lysforstærker. I 1926 fik fyret en blaugasbrænder.
 
Bygningen er et fritliggende muret firkantet tårn med muret brystningsmur på omgangen, og vandrette røde teglstensbånd på facaderne, samt sort sokkel. Taget er af rødmalet jern med sirlige krummelurer og en vindfløj øverst.
 
Et herligt lille monument, der stadig er i funktion. Benævnes med Oc(3)WRG 15s. Oc(3) betyder, at fyret har 3 formørkelser hvert 1,5 sek., og lyser herimellem med farverne (W) hvid, (R) rød og (G) grøn farve ligeledes i 1,5 sek. i forskellige vinkler. Når man sejler op mod fyret, leder det hvide lys over frit vand, mens den grønne vinkel indikerer for meget styrbords side, og den røde vinkel for meget bagbords side.

 

© Copyright 2024 | Agersø´s Ve og Vel | Egholmvej 45 | 4244 Agersø | Tlf: +45 2244 7738 | info@agersoe.nu  |  Powered by: Webex ApS