Om Agersø Beboerforening:
Vedtægter tryk her, for at åbne en printervenlig version > 
Vedtægter
Agersø Beboerforening har som formål, at samle øens beboere med henblik på at fremme fælles interesser.
Desuden arrangerer beboerforeningen hvert år adskillige sociale og kulturelle arrangementer og aktiviteter til glæde for øens beboere, sommerhusgæster og turister. Til de traditionsrige begivenheder hører årets dilettant komedie, Sankt Hans aften og 1. søndag i advent. Desuden arrangeres børneteater og koncerter samt borgermøder for diskussion af fælles anliggender.
Agersø Beboerforening er medlem af ”Sammenslutningen af Danske Småøer” som er 27 beboede småøers politiske talerør over for Folketinget.

På bestyrelsesmødet d. 19. marts 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:                                                                           
Formand:              Bente Topsøe-Jensen        tlf.:  22572207   agersoebeboerforening@gmail.com
Næstformand:      Jens Thorlaksson               tlf.:  58522255  
jbj@thorlaksson.dk
Kasserer:              Niels Elmo Andersen         tlf.:  58140595    nielselmoandersen@gmail.com
                               Michael Due                       tlf.:  58198099    lillegade2@outlook.dk
                               Elisabeth Jørgensen          tlf.:  40287621    elisabeth_mogens@mail.dk
Kontingent:
Fastboende u. 65 år: 150 kr. - Fastboende pensionister: 100 kr. - Støttemedlemmer: 150 kr.
Indmeldelse enten til formanden eller kassereren

Støt op om din beboerforening – meld dig ind i dag.

© Copyright 2018 | Agersø´s Ve og Vel | Egholmvej 45 | 4244 Agersø | Tlf: +45 2244 7738 | info@agersoe.nu  |  Powered by: Webex ApS